Preduzeće “Semenarnacoop” d.o.o. osnovano je 1992. godine u Novom Sadu. Nastalo je u vremenu kada se još nije razmišljalo o privatizaciji društvenih preduzeća i gazdinstva u tadašnjoj Jugoslaviji, tako da je preduzeće jedno od prvih privatnih u zemlji i u to vreme je zapošljavalo svega tri radnika. Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja i promet semena ratarskih, povrtarskih, krmnih kultura kao i cveća.

Danas “Semenarnacoop” d.o.o. spada u srednje preduzeće po broju zaposlenih i prometu i sa tendencijom je daljeg proširivanja proizvodnje, kapaciteta i novih poslovnih saradnji u zemlji i inostranstvu. Pored mreže maloprodaja i veleprodaja u okviru kompanije postoji i moderan doradni centar u Banatskom Karadjordjevu.

U preduzeću radi trenutno više od 50 stalno zaposlenih radnika,a semenska proizvodnja se obavlja na preko 800 ha sopstvenih površina.