dividerNarudžbenicu prvo skinuti sa ovog sajta i sačuvati na svom kompjuteru. Potom otvoriti sačuvanu narudžbenicu na kompjuteru i popuniti sva potrebna polja vezana za naručioca kao i željeni asortiman robe i tako popunjenu je poslati na mejl kompanije Semenarnacoop d.o.o. koji glasi:

office@semenarnacoop.com